همزمان با پنجم مرداد شماره پنج نشریه گلبانگ آدینه ستاد برگزاری نماز جمعه گناباد منتشر شد  در این شماره می خوانیم :

طلیعه با موضوع آتش به اختیار

صراط بیانات مقام معظم رهبری در باره برجام

تریبون نماز جمعه

موضوعات دینی ،  فرهنگی اجتماعی

اخبار دفتر امام جمعه

ابتکارات ستاد نماز جمعه