تبادل تجربه بین ستاد های نماز جمعه شهرستان گناباد و شهر رودآب سبزوار
حجه الاسلام والمسلمین  زاهدی امام جمعه محترم شهر رودآب سبزوار بهمراه اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه این شهر ضمن شرکت در نماز پر شکوه جمعه گناباد از نزدیک با فعالیت های ستاد برگزاری نماز جمعه آشنا و در نشستی بین اعضای دو ستاد هماندیشی وتبادل تجربیات در جهت برگزاری باشکوه نماز جمعه انجام شد