((اهمیت کار خبرنگار در کلام مقام معظم رهبری ))

حضرت امام خامنه ای : 

خبرنگاران لحظات نابودشدنی و زوال یافتنی را تثبیت و ابدی می كنند.

گزارشگری و خبررسانی، یك حرفه ی باارزش است.

خبرنگاری كه در دشوارترین مناطق وارد عرصه ی خبررسانی می شود و خود را به آب و آتش می زند، نمی شود فرض كرد او صرفاً در صدد فرونشاندن آتش كنجكاوی شخصی است، یا برای به دست آوردن یك مابه ازای مالی تلاش می كند.

هر حادثه وقتی در چاردیواریِ سكوت و بی اعتنایی و غفلت قرار بگیرد، خواهد مرد و فراموش خواهد شد. پایدار شدن حوادث بستگی دارد به این كه مبلّغان و خبررسانانی امین، صادق و با انگیزه داشته باشند.

به مسئله ی خبررسانی باید به این چشم نگاه كرد كه به نیت ترویج خیر باشد.

در دعا می خوانیم: «افضل زاد الرّاحل الیك عزم ارادة»؛ برترین توشه ی رهروان این راه، عزم و اراده است. اگر این اراده و عزم وجود داشته باشد، نیروها در وجود انسان به كار می افتند؛ استعدادها شكوفا می شوند و فكر و جسم – هر دو – كار می كنند. … كار كسانی كه در عالم خبر و گزارش و كارهای ذهنی و فكری در ارتباط با مردم هستند، از این جهت بسیار اهمیت پیدا می كند.


۱۷ مرداد روز خبرنگار فرصتی ارزشمند و گرانبها است ، برای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان های فرهیخته که در راه روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه جان خود را تقدیم انقلاب کردند.خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند.

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست.بی تردید کارکرد رسانه های محلی در ارائه تصویری از مشکلات موجود منطقه و نظارت عمومی بر مسئولان و دستگاه های اجرایی بی بدیل و غیرقابل انکار استو راستی که رسالت اصحاب خبر و رسانه بسیار خطیر و حساس است. چنانچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده است: «حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس». از همین روست که می توانیم حق گویی و مطالبه گری حق توسط خبرنگاران عزیز را مجاهدتی عظیم و فداکاری فرهنگی سترگ بنامیم و قدردان آن باشیم.

روز خبرنگار را به تمامی  فعالین در عرصه خبر و اطلاع رسانی شهرستان گناباد خبرنگاران پرتلاش و خستگی ناپذیر تبریک می گوییم.

دفتر امام جمعه گناباد                                                                         ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان گناباد