اطلاعیه ستاد نماز جمعه گناباد

به دلیل ویروس منحوس کرونا و در جهت حفظ سلامت نماز گزاران  نماز جمعه این هفته (۹۹/۴/۲۷) اقامه نخواهد شد .