به مناسبت پنجم مرداد سالروز اقامه اولین نماز جمعه شماره هشتم نشریه گلبانگ آدینه ستاد نماز جمعه گناباد منتشر شد در این نشریه می خوانیم :

تریبون مقاومت

اولین نماز جمعه

دیدار سرخ در محراب

سنگر آدینه دلتنگ سردار آسمانی

صراط

لباس عزت

بازار فروش هشتاد میلیونی

سبقت گنابادی های در رزمایش مواسات و همدلی

نشست خبری امام جمعه محترم

فعالیت های ستاد در سال ۹۸

حدیث غدیر و سالنمامه بهلول و…